XtGem Forum catalog
Giờ là 15:29 Chúc buổi chiều vui vẻ
Trang ChủDiễn ĐànThông Tin

Lấy Id Tag Tên Và Ảnh FaceBook

- Lấy id của bạn hoặc bạn bè để tiện khi tag tên và tag ảnh lên FaceBook
- Hướng dẫn: muốn lấy id của ai bạn vào trang cá nhân của người đó copy link ở ảnh họ. Hoặc vào xem ảnh đại diện và copy url trang bạn đang xem.
- Nhập link trang cá nhân của bạn hoặc bạn bè vào khung văn bản và bấm nút "Lấy ID"

•©opyRight By: HarryWillSon™
•Timeload : 0.0013/Giây
•TimeOut : 2.1%