Giờ là 10:27 Chúc buổi sáng vui vẻ
Trang ChủDiễn ĐànThông Tin

Lấy Id Tag Tên Và Ảnh FaceBook

- Lấy id của bạn hoặc bạn bè để tiện khi tag tên và tag ảnh lên FaceBook
- Hướng dẫn: muốn lấy id của ai bạn vào trang cá nhân của người đó copy link ở ảnh họ. Hoặc vào xem ảnh đại diện và copy url trang bạn đang xem.
- Nhập link trang cá nhân của bạn hoặc bạn bè vào khung văn bản và bấm nút "Lấy ID"

•©opyRight By: HarryWillSon™
•Timeload : 0.0006/Giây
•TimeOut : 0.9%

pacman, rainbows, and roller s